Cositul fânului second-hand par tip

Căutaţi un tip de cositul fânului anume?
Acces la lista de anunţuri de Cositul fânului second-hand : Presă baloţi rotunzi, Mașină de adunat-răsfirat, Secerătoare, Greblă, Utilaje pentru cositul şi strângerea fânului...

Numărul de cositul fânului disponibile este notat între paranteze.